Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Waskupenmotto's op alfabet en jaortal

Ieder jaor wödt 't carnaval gevierd onder 'n bepaald motto. Hieronder vi-j de motto's in alfabetische volgorde en op jaortal.

In 't begin van 't ni-je jaor gaon de old prinse uut de inzendinge 'n keus make. De bedenker van 't motto krig met de oapening van 't betreffende carnavalsfees 'n oorkonde en een onderscheiding uutgereik. 't Motto wödt op aswoensdag bekend gemaak via de wèèkkrante en deze site.

Motto's beginnend met 't vind je bij de - t -

Aanschoeve 1962
Allejeekes gèèf 2020
Alles uut de kas 1999
As 't maor gesmeerd lup 1956
Asteblief dan 1985
Bekiek 't maor 2006
Buuge of baste 1977
Daor drèèjt 't um 2012
Daor gao-j 1966
Daor gaowe weer 1995
Daor geet 't um 2018
Daor hol ik van 2021
Da's maotwark 2005
Dat beloaf wat 2011
Dat doe-we 1963
Dat dut ow wat 1993
Dat het wat 2013
Dat mo-j belève 2015
Dat wödt wat 2019 
Dram niet, alles veur de biel 1959
Dutterniettoe 1974
Efkes nog 1965
Geûteloos gèèf 1992
Gewoon doén 1996
Gif 't nörges 1975
Hei-j 't of krie-j 't 1979
Hèvig in odde 2009
Hier bu'k 1968
Hier mo-j zun 2014
Hoe's meug'luk 1970
Hol de sök d'r in 1994
Hol 'm aan d'n drèè-j 1957
Kats uut de tied 2000
Keerl wa'n grei 2001
Kiek ze kiéke 1976
Kietandaor 1987
Kom d'r bi-j 1986
Konnatog 1978
Köpke d'r bi-j 1982
Kos wat kos 1984
Krek al-ens 1971
Kump goed 2002
Maot holde 1998
Mo-j metmake 1980
Mo-j zien 1997
Niet nölen, deurdrèè-jen 1958
Niet zo niets 1991
Now zu-j 't kriège 2023
Schik da'k heb 2007
't Geet d'r heer 2008
't Geet gèèf 1964
't Geet weer loos 2022
't Gif allemaol niks 1973
't Is niet te geleuve 1988
't Lup 2025
Tissowiet 1972
Vasholde 1961
Vuutje veur vuutje 1983
Waor blief-ie 1967
Wat duch ow 1981
Wat wo-j nog meer 1989
Wi-j batere wie-jer 1960
Wi-j doén 't weer 2010
Wi-j gaon d'r veur 2004
Wi-j make dat 1990
W'rumdattan 1969
Zo mot dat 2003
Zo heurt 't 2017

En op jaartal

1956 As 't maor gesmeerd lup
1957 Hol 'm aan d'n drèè-j
1958 Niet nölen, deurdrèè-jen
1959 Dram niet, alles veur de biel
1960 Wi-j batere wie-jer
1961 Vasholde
1962 Aanschoeve
1963 Dat doe-we
1964 't Geet gèèf
1965 Efkes nog
1966 Daor gao-j
1967 Waor blief-ie
1968 Hier bu'k
1969 W'rumdattan
1970 Hoe's meug'luk
1971 Krek al-ens
1972 Tissowiet
1973 't Gif allemaol niks
1974 Dutterniettoe
1975 Gif 't nörges
1976 Kiek ze kiéke
1977 Buuge of baste
1978 Konnatog
1979 Hei-j 't of krie-j 't
1980 Mo-j metmake
1981 Wat duch ow
1982 Köpke d'r bi-j
1983 Vuutje veur vuutje
1984 Kos wat kos
1985 Asteblief dan
1986 Kom d'r bi-j
1987 Kietandaor
1988 't Is niet te geleuve
1989 Wat wo-j nog meer
1990 Wi-j make dat
1991 Niet zo niets
1992 Geûteloos gèèf
1993 Dat dut ow wat
1994 Hol de sök d'r in
1995 Daor gaowe weer
1996 Gewoon doén
1997 Mo-j zien
1998 Maot holde
1999 Alles uut de kas
2000 Kats uut de tied
2001 Keerl wa'n grei
2002 Kump goed
2003 Zo mot dat
2004 Wi-j gaon d'r veur
2005 Da's maotwark
2006 Bekiek 't maor
2007 Schik da'k heb
2008 't Geet d'r heer
2009 Hèvig in odde
2010 Wi-j doén 't weer
2011 Dat beloaf wat
2012 Daor drèèjt 't um
2013 Dat het wat
2014 Hier mo-j zun
2015 Dat mo-j belève
2016 Zo geet dat
2017 Zo heurt 't
2018 Daor geet 't um
2019 Dat wödt wat
2020 Allejeekes gèèf
2021 Daor hol ik van
2022 't Geet weer loos
2023 Now zu-j 't kriège
2024 Daor doe-j 't veur
2025 't Lup